116706772_341481197250911_81463331277849


"Poder millorar la nostra activitat professional a través de la docència. Fer arribar el joc, és a dir, el teatre, a tothom."

TALLERS DE TEATRE 

Què?  

Organitzam tallers de teatre per adults on l'eix principal és el joc i la improvització

Històric

29 i 30 / 07 / 2020 - Taller de teatre per adults a Teatrèmol

116585220_341480987250932_85161718810618
116713020_341481043917593_89483906025625